Kerstin Forsbom

logosuunnittelu / logoplanering

Logosuunnittelu
Logoplanering

Työ on tehty osana Lähiruokaa yhteistyössä -hankketta.
Arbetet har gjorts under Närmat i samarbete -projektet.

Categories:
ölmosdesign logo navy